Governance als teken van groei en professionalisering

Het instellen van een Raad van Commissarissen (RvC) was een logische vervolgstap in de ontwikkeling van Wiertz Company, vindt Constant Jurgens (voorzitter Familieraad). Het past in de groei die het bedrijf doormaakt. “Het voeren van good governance draagt bij aan toenemende professionalisering.”  

Familieraad als natuurlijke stap in de ontwikkeling

Wiertz Company is een Rijnlands bedrijf, waar oog is voor andere zaken dan geld en de belangen van de aandeelhouders alleen. Constant: “Er zijn meerdere stakeholders in het spel, zoals werknemers, klanten, leveranciers en de samenleving als geheel. Maar het Rijnlands model maakt ook een strikt onderscheid tussen directie en de toezichthouders. Het instellen van een Raad van Commissarissen was dus een natuurlijke vervolgstap in de ontwikkeling van Wiertz Company. Een volwassen toezichtsorgaan benadrukt bovendien de groei en het volwassen worden van de organisatie. Het feit dat dit een familiebedrijf is, wordt benadrukt door de RvC de Familieraad te noemen.”

jurgen1

Geen sprake van een verplicht nummer

Bij veel familiebedrijven worden de echte beslissingen aan de keukentafel genomen. Dan kan het instellen van een Raad van Commissarissen als een verplicht nummer worden gezien. Daar is bij Wiertz Company nadrukkelijk geen sprake van. Constant: “Het voeren van good governance zorgt juist voor toenemende governance als teken van
groei en professionalisering. Onze prioriteiten zijn daarbij heel helder: transparantie betrachten, toetsen van planmatigheid en het goed uitvoeren van het governance model.”

In de schaduw van een grote boom groeit weinig

De taak- en rolverdeling tussen bestuurder en toezichthouder moet zo zuiver mogelijk zijn. “In dat kader is het een krachtig signaal dat de eigenaren Harm en Dionne Wiertz na het aantreden van een nieuwe bestuurder er niet voor gekozen hebben de voorzittersrol in de Familieraad op zich te nemen.” Moedig, vindt Constant: “In de schaduw van een grote boom groeit weinig. Je moet je rol zuiver  invullen, anders ga je snel op de stoel van de bestuurder zitten.” Roger Holtus, sinds maart 2017 CEO van Wiertz Company, krijgt alle ruimte om de zaken te doen die hij van belang acht.

“Door die afstand zie je dat er na goedkeuring van de Familieraad een eigen lijn is gekozen op personeelsbeleid en het inrichten van de interne organisatie.”

Kennis verschuift van werknemers naar de organisatie

De Familieraad heeft Wiertz Company in 2018 professioneler en toekomstbestendiger zien worden. Het grote verschil zit volgens Jurgens in het verschuiven van de bron van kennis en expertise. “Die zat van oudsher voornamelijk bij individuele werknemers, maar verschuift steeds meer naar het bedrijf in de vorm van goed omschreven beleid en bijbehorende processen. Kennis zit meer en meer in de organisatie zelf, waardoor de toekomstbestendigheid van het bedrijf nog beter geborgd is.”

Persoonlijke aandacht blijft de rode draad

Het doet Constant goed dat persoonlijke aandacht voor mensen de rode draad blijft binnen Wiertz Company. “Of het nou om flexkrachten of eigen werknemers gaat. Digitalisering is noodzakelijk en biedt uiteraard kansen, maar de mensen moeten het doen. Wiertz Company kan zich nog steeds profileren als een betrokken, mensgerichte partij. Het DNA van Harm en Dionne Wiertz is stevig verankerd in het bedrijf, management en personeel.”
Sluit Menu