Een verkeerslicht kun je de weg niet vragen

Als je Harry Koks en Henk Hofsteenge tien jaar geleden had verteld dat ze na hun pensionering als verkeersregelaar aan het werk zouden gaan, hadden ze je niet geloofd. Maar nu ze via Wiertz Personeelsdiensten bij Polygarde werken en hun diploma verkeersregelaar hebben behaald, kijken ze heel anders naar het verkeer. “Mensen op een comfortabele en veilige manier van a naar b brengen, dat is wat wij doen.”  

All You Need Is Work

Bij Harry thuis hadden ze een transportbedrijf. Gevoel voor verkeer heeft hij dus altijd gehad. “Ik was de
enige thuis die een mts-opleiding 
had gedaan en ik wilde eigenlijk nooit chauffeur worden. Maar toen ik eenmaal na overmacht de familie uit de brand had geholpen, heb ik meer dan dertig jaar op de weg gezeten.”

Hij kent Wiertz Personeelsdiensten al twintig jaar, geeft hij aan. Zijn partner had een eigen cateringbedrijf en Harry bracht urendeclaraties langs bij de vestiging in Maastricht. “Op een gegeven moment kwam ik ze tegen op de Markt in Maastricht toen ze daar met de All You Need is Work-caravan stonden. Of ik niet iets wilde gaan doen.”

Henk werkte 38 jaar als pensioenadviseur bij APG. “Ik voel me fit genoeg, dus wilde blijven werken. Bij Wiertz Personeelsdiensten in Stein besprak men een aantal mogelijkheden met me. Werken als verkeersregelaar sprak me het meeste aan.”

yit

Socialer dan Polygarde ken ik ze niet

Na een vervolggesprek bij Polygarde konden beide mannen snel beginnen. Ze vinden dat ze goed terecht zijn gekomen. “Socialer dan Polygarde ken ik ze niet,” geeft Harry aan. “Men is hier altijd vriendelijk en betrokken.” Henk is te spreken over de nuchtere houding bij Polygarde. Hij is altijd open en eerlijk, geeft hij aan. “Dat wordt hier gewaardeerd en dat gebeurt lang niet overal.” Verschil in de manier waarop ze behandeld worden bij Polygarde en Wiertz ervaren ze niet. “Sterker nog, we hebben tegenwoordig gewoon uitnodigingen voor een kerstborrel bij zowel Polygarde als Wiertz”, aldus Henk. 

Een menselijk gezicht geven aan verkeershinder

Nu Henk en Harry de cursus Verkeersregelaar hebben afgerond, kijken ze anders naar verkeerssituaties. Harry: “Vroeger keek ik alleen naar de lampen die voor mij van belang waren. Nu zie ik een tienpotig kruispunt, met auto’s, vrachtverkeer, fietsers en voetgangers.” Henk liep met meer zelfvertrouwen de weg op: “Ik had in mijn EHBO-tijd wel eens het verkeer geregeld, maar nu ben ik er veel bewuster mee bezig. Het is echt mensen op een comfortabele manier van a naar b begeleiden.” 

Want dat zien beide heren als de kern van hun nieuwe vak: op een menselijke manier met verkeersgebruikers omgaan. “Een verkeerslicht kun je de weg niet vragen. Wij geven een menselijk gezicht aan verkeershinder”, aldus Harry. Hij sluit af: “Als je service biedt en uitleg geeft, wordt dat ook door mensen op de weg ervaren. Dan krijg je een bedankje, vooral van vrachtwagenchauffeurs. Daarvoor doe ik het.”

Sluit Menu