Wiertz Foundation

Verankerd binnen Wiertz Company en de maatschappij

Teruggeven aan de samenleving waarin Wiertz Company opereert. Dat is de missie van Wiertz Foundation. Dit gebeurt door het ondersteunen van lokale goede doelen, financiële ondersteuning bieden aan vrijwilligersprojecten en door samenwerking met verschillende lokale partners. 

Werk

Het stimuleren van werk en vrijwilligerswerk onder doelgroepen die daar ondersteuning bij kunnen gebruiken met ieder jaar een specifiek thema.

Cultuur

Het stimuleren van cultuur en cultuureducatie in Limburg en daarbuiten. Dit zal concreet handen en voeten krijgen via projecten en partnerschappen die we aan zullen gaan.

Doel 2019

De doelen voor 2019 zijn helder. Dat we iets mogen betekenen voor de maatschappij waarin we leven en werken. Dat mensen en verenigingen verder komen dankzij onze partnerschappen.

Terugblik & vooruitzicht

Voorzitter Dionne Wiertz-Buck kijkt terug op een jaar waarin onder andere de samenstelling van het bestuur werd gewijzigd en de statuten werden aangepast.

Nieuwe samenstelling bestuur
“Wiertz Foundation vindt het belangrijk om verankerd te zijn binnen Wiertz Company en de maatschappij. Daarom hebben wij de statuten aangepast. Hierin is opgenomen dat het bestuur van de stichting voortaan bestaat uit twee afgevaardigden van Wiertz Company, twee afgevaardigden van Wiertz Family en één externe afgevaardigde.”

“Voor Wiertz Company is het logisch dat de CEO, Roger Holtus, een plek heeft binnen het bestuur van de stichting. Daarnaast lag Jessie Vreuls van het team Marketing & Communicatie van Wiertz Company voor de hand omdat ze de verbinding kan maken op het vlak van communicatie en secretariaat.”

Michiel Dijkman toegetreden tot bestuur
Voor Wiertz Family waren Dionne en Harm Wiertz graag bereid om zitting te nemen in het bestuur, waarbij Dionne de voorzittersrol op zich nam. Dionne: “Wat betreft de externe afgevaardigde hebben we goed om ons heen gekeken en diverse kandidaten gesproken. Michiel Dijkman sprak ons erg aan omdat hij in zijn werk en daarbuiten blijk geeft van maatschappelijke betrokkenheid, en omdat hij woont en werkt buiten Limburg.”

Nóg betere verbinding met klanten en krachten
“We hebben de stichting weer een stukje professioneler kunnen maken door aanpassing van bijvoorbeeld de statuten en het vernieuwen van het bestuur. Ook hebben we de verbinding met de klanten en krachten kunnen verbeteren, alle medewerkers van Wiertz Company zijn onze ambassadeurs. Ze brengen de stichting onder de aandacht van alle werkende krachten en alle klanten. Zo hebben we veel mooie projecten mogen ondersteunen.”

Werk en cultuur zijn essentiële bouwstenen voor een prettige samenleving
Vanaf 2019 wil Wiertz Foundation zich focussen op twee aandachtsgebieden: werk en cultuur. “Dit zijn essentiële bouwstenen voor een prettige samenleving. Het stimuleren van werk en vrijwilligerswerk onder doelgroepen die daar ondersteuning bij kunnen gebruiken met ieder jaar een specifiek thema. Het thema van 2019 wordt snel bekendgemaakt. Daarnaast wil Wiertz Foundation cultuur en cultuureducatie stimuleren in Limburg en daarbuiten. Dit zal concreet handen en voeten krijgen via projecten en partnerschappen die we aan zullen gaan.”

De doelen voor 2019
De doelen voor 2019 zijn helder. Dionne: “Dat we iets mogen betekenen voor de maatschappij waarin we leven en werken. Dat mensen en verenigingen verder komen dankzij onze partnerschappen.”

De rol die Wiertz Foundation nastreeft, reikt verder dan het inzamelen en verdelen van geldmiddelen alleen.

Dionne Wiertz

Sluit Menu